Artikler

Sven Gerken og Jens Pietras: Faglig bevægelse i historieundervisningen

Henrik S. Larsen: Om kontrafaktion i historieundervisningen

Jens Pietras: Historie og religion

Skal eleverne ‘vide’ noget – som en væsentlig funktion af historieundervisningen – spørger lektor Søren Rønhede fra Vordingborg:    Søren-Rønhedes-debatindlæg

Trine Hyllested: Inspiration til undervisning på museer

Jens Pietras:  Krigen 1864 i historieundervisningen

Henrik Smedegaard Larsen:   QR løb 

Jens Aage Poulsen:  What about Global History ?

Jens Aage Poulsen: Et Nationalt videncenter for historie

Jens Aage Poulsen: Myter i historien – eller er historie myter ?

Jens Pietras: Historiekanon

Jens Pietras:   Kronologisk forståelse og overblik

Jens Pietras:  Om historisk metode

Arne Mølgaard: Tværfaglighed og historisk værkstedsarbejde

Claus Haas og Carsten Tage Nielsen: Historieundervisningens erindringspolitik

Arne Mølgaard: Anmeldelse af Erik Lunds historiedidaktik.