Kompetenceudviklingskursus København november 2016

Powerpoints fra Kompetenceudviklingskurset i København november 2016:

Anette Warring:   Historiebrug og reenactment

Jens Aage Poulsen: Historiebrug, historisk tænkning og læreplan.

Margit Eva Jensen og Gitte Funch Henriksen: Historiebrugsdidaktik.